lucky-stones.com

Slider

บริษัท ลักกี้ เซอวิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เกิดจากทีม การตลาด และวิศวกรรุ่นใหม่ที่รวมกลุ่มการให้บริการทางการขายสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรม พร้อมทั้งออกแบบและผลิตเครื่องจักรให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองเเร่ มาตั้งแต่ปี พศ. 2558 ด้วยความคิดที่จะปรับปรุงสินค้าและบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับการตลาดและอุตสาหกรรมในปัจจุบันให้กับลูกค้า จึงได้พัฒนามาเป็นบริษัทที่ให้ บริการทางด้านการขายเเร่ เเละ สินค้าเคมีที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการให้บริการในปี 2560 จนถึง ปัจจุบัน 

เป้าหมายเเละวิสัยทัศน์

  • มุ่งเน้น พัฒนา Product ใหม่ 
  • รักษาคุณภาพ 
  • มุ่งเน้นการบริการให้ความรู้ กับลูกค้าเกี่ยวกับ Product
Facebook
Twitter
Line